דף הבית
אודות
הצטרפות
סל שירותים
שאלות ותשובות Профсоюз-перечень услуг
מפות
צור קשר
English
info
join
rights
דבר היו"ר - יואב שמחי
אחדות
איגוד מקצועי
ייעוץ משפטי
ייעוץ חד פעמי
תאונות/מחלות עבודה
מבקר פנים
ועדה לקידום מעמד האשה
מרכז גאות
אמילי - חממה לקטנטנים
נוער לאומי
כתבות
אתרי ההסתדרות
חטיבת נותני שירותים

מה יכול/ה עובד/ת לעשות במקרה של הטרדה מינית ?


בפני עובד/ת שהוטרד/ה מינית במקום העבודה עומדות שלוש דרכי פעולה. העובד/ת יכול/ה לבחור

 

בכל אחת מהדרכים, אך גם למצות את שלושתן במקביל:

 


1. הגשת תלונה בתוך הארגון – העובד/ת זכאית להתלונן על ההטרדה בפני הממונה למניעת

 

הטרדה מינית בארגון ולקבל בירור רציני, מהיר והוגן בתלונתה. הממונה נדרשת לחקור ולהגיש

 

המלצות למנכ"ל החברה.

 

על המעביד להגן על המתלוננת במהלך בירור התלונה ולפעול להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן

 

וככל שנראה לו נכון בנסיבות העניין.


תוצאה: על הרצף שבין פיטורין, דרך פתיחה בהליכים משמעתיים נגד המטריד, וכלה באי נקיטת פעולה

 

(במידה ונמצא כי התקיימה הטרדה מינית). על המעביד לפעול בלא דיחוי לביצוע החלטתו ולמסור הודעה

 

מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולממונה. כן יאפשר המעביד למתלונן ולנילון לעיין בסיכום

 

האחראי ובהמלצותיו.

 


2. הגשת תלונה פלילית במשטרה

 

תוצאה: על הרצף שבין מאסר המטריד לתיק שנסגר מחוסר הוכחות או חוסר עניין לציבור

 

התיישנות: 3-7 שנים תלוי בסעיף

 


3. הגשת תביעה אזרחית


ניתן לתבוע הן את המטריד, והן את המעסיק - במידה ולא דאג ליצירת סביבת עבודה ללא הטרדות מיניות

 

כנדרש על-פי החוק.


תוצאות: במידה והוכחה הטרדה יתקבל פיצוי של 60,000 ₪. (צמוד למדד)

 

במידה והוכח כי נגרם נזק לתובע/ת – התקבל פיצוי בהתאם לנזק

 

התיישנות: 3 שנים

 

* לעצות נוספות בעניין דרכי פעולה במקרה של הטרדה מינית בעבודה לחץ מאמרים וחדשות